YouAreEmpty

YouAreEmpty

Informace o uživateli

Vezměte následující bezpečnostní opatření před instalací hardware: 1. Ujistěte se, že je počítač vypnutý a odpojený od elektrické sítě. 2. Odpojte také kabel tiskárny a monitoru (tato zařízení mají vlastní zdroj napájení), aby se zcela jisti PC není pod napětím. 3. Nyní odšroubujte skříně počítače. 4. Následně, vybijte veškerou statickou elektřinu, kterou máte na těle. Do této dotknete (uzemněné) trubky ústředního topení nebo nenatřené vodní dýmky, mimo jiné. Vezměte prosím na vědomí, že nesmíte používat magnetické šroubovák. Než budete pokračovat jakékoliv dalším krokem se krátce dotkněte kovového rámu počítačové skříně. Ujistěte se, že budete minimalizovat kontakt s jakýmikoliv kontaktními body na PC, PC Card nebo paměti. 5. Najděte volnou zásuvku PCI a odstraňte kovový ochranný kryt ve skříni počítače příslušného slotu. Příležitostně karta nemá nedovolují, aby se vloží do slotu PCI hladce. Měl by to být případ, nepoužívejte sílu cokoli, ale zkuste jiný vhodný PCI slot. 6. Jakmile je karta byla úspěšně nainstalována, zkontrolujte, zda jsou také ostatní karty správně zasunuty do slotů PCI. Je možné, že další PCI karty dojde k mírnému nadzvednutí při instalaci nové PCI karty, jako výsledek, takové karty nebo i celého PC již nemusí fungovat správně. 7. Vrátit na místo kryt počítačové skříně a správně zapojit všechny kabely. 8. Přepnout na PC znovu

Nejnovější diskuze