Hrej.cz » Pravidla diskuze

Pravidla diskuze na serveru Hrej.cz

Diskuse na Hrej.cz navštěvují denně tisíce uživatelů a v rámci jejich používání je tedy nutné, aby v nich byla dodržována základní pravidla stanovená níže.

  • Příspěvky se musí držet tématu, které je dané názvem příslušného fóra.
  • Příspěvky nesmí být vulgární, rasistické nebo urážlivé a nesmějí porušovat zákonné normy České republiky. Všeobecně by se měly držet v rámci nepsaných pravidel slušného chování.
  • Přípustné rovněž nejsou jakékoliv náznaky chatování či tapetování. Příspěvky postované v rámci několika sekund budou mazány.
  • Zakázány jsou debaty kolem shánění a fungování nelegálního software, odkazy na stránky s trojskými koni, pornografií, cracky a podobně.
  • Zakázáno je rovněž zakládat diskuse, které mohou být podnětem k výdělku a které tématicky porušují platné zákonné normy České republiky.
  • Není povoleno vytváření a používání vulgárních a cíleně zavádějících přezdívek. Ikona uživatele rovněž nesmí obsahovat žádný nevhodný či dokonce nezákonný obsah.

V případě nedodržení těchto pravidel bude váš příspěvek redakcí serveru smazán a pokud budou prohřešky proti pravidlům registrovány opakovaně z jednoho uživatelského účtu či IP adresy, hrozí danému uživateli omezení práv v rámci Hrej.cz případně zablokování přístupu na server.